Ciekawe miejsca w Piątku

Piątek

POŁOŻENIE I OBSZAR
Piątek leży w województwie łódzkim nad rzeką Moszczenicą i Maliną. Wieś  jest siedzibą urzędu gminy. Rozległy obszar gminy leży w Niecce Łęczyckiej,  w pobliżu skrzyżowania głównych dróg polskich – drogi nr 1 i drogi nr 2.  Zbaczając z drogi nr 1 w Łęczycy na wschód lub z drogi nr 2 w Kutnie na południe, po przejechaniu 20 kilometrów trafimy do CENTRUM POLSKI – Piątku. Przez Piątek krzyżują się drogi biegnące z Łodzi do Kutna i z Łowicza do Łęczycy. Wjeżdżając do Piątku napotkamy tablicę informującą, w kształcie granic państwa z napisem „Piątek – geometryczny środek Polski”. Obszar dzisiejszej gminy wynosi 13347 hektarów, a zamieszkuje na jej terenie ok.6800 mieszkańców w 31 sołectwach  i 38 wsiach. Powierzchnia gminy w 64% użytkowana jest w postaci gruntów ornych, 0,3% zajmują sady, 15,4% to łąki, 5,4% pastwiska, 7,8% lasy, 7,1% pozostałe grunty i wody.

 

centrum3

Ze względu na swoje położenie początkowo Piątek był osadą targową. Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się targi. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku. W tym czasie był silnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. W połowie XVII wieku liczył 320 domów i ok.1500 mieszkańców. W tym czasie słynął między innymi z produkcji piwa.  herb
Dalszy rozwój Piątku zahamował najazd szwedzki, przede wszystkim jednak do upadku gospodarczego przyczynił się pożar w 1681 r., który strawił całe miasto. Od tego czasu Piątek nie odzyskał swojej świetności. W 1685r. było w nim tylko 40 domów, a 100 lat później zaledwie o 10 więcej. W roku 1870 Piątek utracił prawa miejskie i nie odzyskał ich do dnia dzisiejszego. Przyczyną utraty praw miejskich był udział ludności Piątku w powstaniu styczniowym. W okresie międzywojennym w Piątku powstała fabryka maszyn rolniczych, w której miała zatrudnienie część mieszkańców. Większość ludności jednak zajmowała się rolnictwem. Istniały również warsztaty rzemieślnicze oferujące mieszkańcom Piątku i okolicy swoje usługi. Część mieszkańców, zwłaszcza Żydzi, zajmowała się handlem. We większości wsi istniały majątki ziemskie, w których miała zatrudnienie ludność zamieszkująca okolice Piątku. Tylko w nielicznych wsiach, w których nastąpiło uwłaszczenie, zamieszkiwali najczęściej małorolni chłopi. W czasie II wojny światowej, podczas Kampanii Wrześniowej przez Piątek i okoliczne wsie przechodził front walk z najeźdźcą. W wyniku działań wojennych Piątek został częściowo zniszczony. W okresie okupacji Niemcy wysiedlili część mieszkańców, a ludność pochodzenia żydowskiego wywieziono do obozów śmierci. 18 stycznia 1945r Piątek został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. W okresie powojennym Piątek pozostał nadal wsią. Na terenie gminy można spotkać wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. W centrum Piątku usytuowany jest pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. Wcześniej, w tym miejscu znajdował się potężny kamień.  Dzieje Piątku opisał p. Kazimierz Perzyna w opracowaniu „Między Piątkiem a Sobotą”

Zwiedzamy Piątek

Kościół parafialny Św.Trójcy wzniesiony został około 1460 na miejscu drewnianego, przebudowany w 1740 roku w stylu gotyckim, orientowanym. Murowany z cegły o regularnym układzie polskim, tynkowany. Jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium. Przy nawie od północy kaplica, a od południa kruchta. Ołtarz główny późnobarokowy, z obrazem św.Trójcy z początku XIX wieku. W kościele znajdują się dwa ołtarze boczne z ok.1660r i drugi z połowy XVII wieku. kosciol2

Dzwonnica. Obok kościoła wzniesiona została dzwonnica w początkach XIX wieku, w stylu klasycystycznym. Murowana, czworościenna z narożami bonionowanymi. dzwon

Udając się dalej na zachód przejdziemy obok Kościoła Mariawickiego. Kościół powstał w okresie międzywojennym. Obecnie ze względu na małą liczbę wiernych czynny okresowo. mariaw

Idąc dalej ul. Belwederską, Łęczycką, Literacką docieramy na cmentarz rzymskokatolicki. W centrum cmentarza znajduje się kościół św.Wawrzyńca (obecnie Przemienienia Pańskiego) wzniesiony na cmentarzu grzebalnym w połowie XVIII wieku. Do 1822r. obsługiwany przez misjonarzy. Zbudowany z drewna o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Dach pokryty gontami. Ołtarz główny z bramkami, rzeźbami puttów i obrazami Ukrzyżowania oraz Przemienienia Pańskiego. kosciol

Kilka lat temu wracając z cmentarza po drodze spotkaliśmy drewnianą chatkę. Obecnie nie ma już po niej śladu. chata

Po powrocie do centrum udajemy się w kierunku Kutna. Po prawej stronie przed budynkami Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą zobaczymy pomnik upamiętniający poległych żołnierzy Armii Poznań w Kampanii Wrześniowej. Pomnik powstał z inicjatywy żyjących żołnierzy i społeczeństwa piątkowskiego. We wrześniu, w rocznicę Walk nad Bzurą odbywają się tu uroczyste msze św. z udziałem weteranów Kampanii Wrześniowej i społeczeństwa piątkowskiego. pomnik

Do następnego obiektu musimy udać się na południe Piątku. Przechodząc lewą stroną rynku, wpada w oko nowoczesny budynek Urzędu Gminy. Budynek powstał w początkach lat 90 na miejscu wyburzonego domu- baraku.

Na zdjęciu pomnik symbolizujący GEOMETRYCZNY ŚRODEK POLSKI. Wgłębi wspomniany budynek Urzędu Gminy

 

 centrum2

Idąc dalej po prawej stronie przed mostem na rzece na Malinie znajduje się pomnik upamiętniający pomordowanych we wrześniu 1939 r. W tym miejscu zamordowani zostali ludzie siłą zmuszeni do naprawy zniszczonego mostu. Podczas pracy pękł jeden z betonowych kręgów, za to hitlerowcy zastrzelili wszystkich tam zatrudnionych. Ocalał tylko jeden chłopiec. Pomnik powstał z inicjatywy ks.J.Rogackiego. pomnik2