Fundacja Zielony Piątek

Fundacja Zielony Piątek powstała w styczniu 2013 roku w geometrycznym środku Polski z inicjatywy kilku fundatorek – liderek lokalnych i twórczyń ludowych z gminy Piątek w powiecie łęczyckim.

Główne obszary działań fundacji to integracja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju „zielonej turystyki”, rozwijanie świadomości ekologicznej, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, aktywizacja i promocja lokalnych twórców ludowych i artystów, wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społeczności wiejskiej, w szczególności kobiet, działania na rzecz kultury i edukacji oraz promocja gminy Piątek.

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Fundacja ma już liczne osiągniecia m.in. udział i organizacja lokalnych imprez kulturalno – integracyjnych w tym Dzień Nowalijki, Dzień Kobiet w Gminie Piątek, Dzień Matki, Plener Wikliniarski podczas których odbyły się z inicjatywy Fundacji wystawy lokalnej twórczości ludowej, promocja lokalnych wyrobów kulinarnych we współpracy z kołami gospodyń wiejskich z terenu gminy, konkursy kulinarne. Fundacja żywo współpracuje z lokalnym samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami.

Od października b.r. Fundacja rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu „Działaj lokalnie” w ramach którego prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze i malarskie oraz imprezy integracyjne dla lokalnych społeczności .

W projekcie „ Aktywni ekonomicznie” dofinansowanym ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 Fundacja przygotowuje działania ekonomiczne oparte o atrakcje turystyczne regionu, ekologiczne uprawy, kulinarne tradycje , agroturystykę poprzez stworzenie bogatej oferty turystyczno – rekreacyjnej dla odwiedzjących gminę Piątek.